eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1708

NGC 1708
Voorwerp NGC 1708 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1708 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Camelopardalis
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 20.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h3m27s; Dec= 52°50'0"

Objecten in de buurt: NGC 1706, NGC 1707, NGC 1709, NGC 1710

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.