eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1708

NGC 1708
Objekt NGC 1708 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1708 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Camelopardalis
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 20.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h3m27s; Dec= 52°50'0"

Närliggande objekt: NGC 1706, NGC 1707, NGC 1709, NGC 1710

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.