eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1710

NGC 1710
Objekt NGC 1710 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1710 - galax i stjärnbild Leporis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.0'
magnitud: V=12.7m; B=13.7m
Ytans ljusstyrka: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h57m16.8s; Dec= -15°17'20"
rödförskjutning (z): 0.016875
Avståndet från solen till NGC 1710: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 71.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1710 : PGC 16396, IC 2108, MCG -3-13-37

Närliggande objekt: NGC 1708, NGC 1709, NGC 1711, NGC 1712

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.