eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1710

NGC 1710
Voorwerp NGC 1710 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1710 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leporis
Type: E-S0 -
De hoekige afmetingen: 1.30'x1.0'
omvang: V=12.7m; B=13.7m
De helderheid van het oppervlak: 13.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h57m16.8s; Dec= -15°17'20"
roodverschuiving (z): 0.016875
De afstand van de zon tot NGC 1710: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 71.3 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1710 : PGC 16396, IC 2108, MCG -3-13-37

Objecten in de buurt: NGC 1708, NGC 1709, NGC 1711, NGC 1712

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.