eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1722

NGC 1722
Obiekt NGC 1722 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1722 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL+EN -
Wymiary kątowe: 1.00'
Wielkość gwiazd: V=13.2m; B=13.2m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h51m50.7s; Dec= -69°23'56"
Inne nazwy obiektów NGC 1722 : ESO 56-SC12, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1720, NGC 1721, NGC 1723, NGC 1724

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.