eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1753

NGC 1753
Voorwerp NGC 1753 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1753 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Orionis
Type: Sa - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 1.40'x0.6'
omvang: V=14.5m; B=15.4m
De helderheid van het oppervlak: 14.2 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h2m32.2s; Dec= -3°20'41"
roodverschuiving (z): 0.012982
De afstand van de zon tot NGC 1753: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 54.8 Mpc;
Andere namen van het object NGC 1753 : PGC 16610, MCG -1-13-48, IRAS 05000-0324

Objecten in de buurt: NGC 1751, NGC 1752, NGC 1754, NGC 1755

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.