eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1753

NGC 1753
Objekt NGC 1753 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1753 - galax i stjärnbild Orionis
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.40'x0.6'
magnitud: V=14.5m; B=15.4m
Ytans ljusstyrka: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h2m32.2s; Dec= -3°20'41"
rödförskjutning (z): 0.012982
Avståndet från solen till NGC 1753: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 54.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1753 : PGC 16610, MCG -1-13-48, IRAS 05000-0324

Närliggande objekt: NGC 1751, NGC 1752, NGC 1754, NGC 1755

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.