eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1753

NGC 1753
objekt NGC 1753 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1753 - galakse i stjernebildet Orionis
Typen: Sa - spiralgalakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.40'x0.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.5m; B=15.4m
Overflate lysstyrke: 14.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t2m32.2s; Dec= -3°20'41"
Rødforskyvning (z): 0.012982
Avstand fra solen til NGC 1753: basert på redshiftverdien (z) - 54.8 Mpc;
Andre objektnavn NGC 1753 : PGC 16610, MCG -1-13-48, IRAS 05000-0324

Naboobjekter: NGC 1751, NGC 1752, NGC 1754, NGC 1755

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.