eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1790

NGC 1790
Voorwerp NGC 1790 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1790 - groep sterren in het sterrenbeeld Aurigae
Type: *Grp -
De hoekige afmetingen: 15.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h11m7.2s; Dec= 52°3'30"

Objecten in de buurt: NGC 1788, NGC 1789, NGC 1791, NGC 1792

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.