eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1789

NGC 1789
Voorwerp NGC 1789 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1789 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Mensae
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.50'
omvang: V=13.1m; B=13.6m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h57m51.2s; Dec= -71°54'3"
Andere namen van het object NGC 1789 : ESO 56-SC37, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1787, NGC 1788, NGC 1790, NGC 1791

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.