eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1789

NGC 1789
Obiekt NGC 1789 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1789 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.50'
Wielkość gwiazd: V=13.1m; B=13.6m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h57m51.2s; Dec= -71°54'3"
Inne nazwy obiektów NGC 1789 : ESO 56-SC37, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1787, NGC 1788, NGC 1790, NGC 1791

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.