eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1789

NGC 1789
Objekt NGC 1789 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1789 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Mensae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.50'
magnitud: V=13.1m; B=13.6m
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h57m51.2s; Dec= -71°54'3"
Övriga namn på objektet NGC 1789 : ESO 56-SC37, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1787, NGC 1788, NGC 1790, NGC 1791

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.