eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1787

NGC 1787
Objekt NGC 1787 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1787 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 23.00'
magnitud: V=10.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h0m2s; Dec= -65°47'42"
Övriga namn på objektet NGC 1787 : ESO 85-SC31, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1785, NGC 1786, NGC 1788, NGC 1789

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.