eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1788

NGC 1788
Objekt NGC 1788 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1788 - nebulosa i stjärnbild Orionis
Typ: RN -
Vinkeldimensionerna: 5.00'x3.0'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h6m53.2s; Dec= -3°20'28"
Övriga namn på objektet NGC 1788 : LBN 916

Närliggande objekt: NGC 1786, NGC 1787, NGC 1789, NGC 1790

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.