eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1788

NGC 1788
Objekt NGC 1788 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1788 - mlhovina v souhvězdí Orionis
Typ: RN -
Úhlové rozměry: 5.00'x3.0'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h6m53.2s; Dec= -3°20'28"
Jiné názvy objektu NGC 1788 : LBN 916

Nedaleko objekty: NGC 1786, NGC 1787, NGC 1789, NGC 1790

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.