eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1788

NGC 1788
objekt NGC 1788 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1788 - tåke i stjernebildet Orionis
Typen: RN -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 5.00'x3.0'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t6m53.2s; Dec= -3°20'28"
Andre objektnavn NGC 1788 : LBN 916

Naboobjekter: NGC 1786, NGC 1787, NGC 1789, NGC 1790

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.