eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1789

NGC 1789
objekt NGC 1789 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1789 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.50'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.1m; B=13.6m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t57m51.2s; Dec= -71°54'3"
Andre objektnavn NGC 1789 : ESO 56-SC37, in LMC

Naboobjekter: NGC 1787, NGC 1788, NGC 1790, NGC 1791

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.