eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1789

NGC 1789
Objekt NGC 1789 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1789 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Mensae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.50'
velikosti: V=13.1m; B=13.6m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h57m51.2s; Dec= -71°54'3"
Jiné názvy objektu NGC 1789 : ESO 56-SC37, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1787, NGC 1788, NGC 1790, NGC 1791

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.