eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1790

NGC 1790
Objekt NGC 1790 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1790 - skupina hvězd v souhvězdí Aurigae
Typ: *Grp -
Úhlové rozměry: 15.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h11m7.2s; Dec= 52°3'30"

Nedaleko objekty: NGC 1788, NGC 1789, NGC 1791, NGC 1792

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.