eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1787

NGC 1787
Objekt NGC 1787 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1787 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 23.00'
velikosti: V=10.9m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h0m2s; Dec= -65°47'42"
Jiné názvy objektu NGC 1787 : ESO 85-SC31, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1785, NGC 1786, NGC 1788, NGC 1789

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.