eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1785

NGC 1785
Objekt NGC 1785 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1785 - skupina hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: *Grp -
Úhlové rozměry: 3.00'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h58m35.3s; Dec= -68°50'37"
Jiné názvy objektu NGC 1785 : ESO 56-**38, chain of 5-10 stars

Nedaleko objekty: NGC 1783, NGC 1784, NGC 1786, NGC 1787

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.