eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1785

NGC 1785
objekt NGC 1785 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1785 - en gruppe av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: *Grp -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.00'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 4t58m35.3s; Dec= -68°50'37"
Andre objektnavn NGC 1785 : ESO 56-**38, chain of 5-10 stars

Naboobjekter: NGC 1783, NGC 1784, NGC 1786, NGC 1787

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.