eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1785

NGC 1785
Objekt NGC 1785 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1785 - grupp av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: *Grp -
Vinkeldimensionerna: 3.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h58m35.3s; Dec= -68°50'37"
Övriga namn på objektet NGC 1785 : ESO 56-**38, chain of 5-10 stars

Närliggande objekt: NGC 1783, NGC 1784, NGC 1786, NGC 1787

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.