eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1787

NGC 1787
objekt NGC 1787 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1787 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 23.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=10.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t0m2s; Dec= -65°47'42"
Andre objektnavn NGC 1787 : ESO 85-SC31, in LMC

Naboobjekter: NGC 1785, NGC 1786, NGC 1788, NGC 1789

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.