eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1787

NGC 1787
Voorwerp NGC 1787 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1787 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 23.00'
omvang: V=10.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h0m2s; Dec= -65°47'42"
Andere namen van het object NGC 1787 : ESO 85-SC31, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1785, NGC 1786, NGC 1788, NGC 1789

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.