eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1787

NGC 1787
Obiekt NGC 1787 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1787 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 23.00'
Wielkość gwiazd: V=10.9m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h0m2s; Dec= -65°47'42"
Inne nazwy obiektów NGC 1787 : ESO 85-SC31, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1785, NGC 1786, NGC 1788, NGC 1789

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.