eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1788

NGC 1788
Obiekt NGC 1788 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1788 - mgławica w konstelacji Orion
Тип: RN -
Wymiary kątowe: 5.00'x3.0'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h6m53.2s; Dec= -3°20'28"
Inne nazwy obiektów NGC 1788 : LBN 916

Sąsiadujące obiekty: NGC 1786, NGC 1787, NGC 1789, NGC 1790

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.