eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1861

NGC 1861
Obiekt NGC 1861 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1861 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.20'
Wielkość gwiazd: V=13.2m; B=13.6m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h10m22.2s; Dec= -70°46'38"
Inne nazwy obiektów NGC 1861 : ESO 56-SC76, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1859, NGC 1860, NGC 1862, NGC 1863

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.