eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1863

NGC 1863
Obiekt NGC 1863 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1863 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.50'
Wielkość gwiazd: V=11.0m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h11m39.6s; Dec= -68°43'37"
Inne nazwy obiektów NGC 1863 : ESO 56-SC77, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1861, NGC 1862, NGC 1864, NGC 1865

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.