eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1863

NGC 1863
objekt NGC 1863 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1863 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.50'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.0m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t11m39.6s; Dec= -68°43'37"
Andre objektnavn NGC 1863 : ESO 56-SC77, in LMC

Naboobjekter: NGC 1861, NGC 1862, NGC 1864, NGC 1865

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.