eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1863

NGC 1863
Objekt NGC 1863 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1863 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.50'
magnitud: V=11.0m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h11m39.6s; Dec= -68°43'37"
Övriga namn på objektet NGC 1863 : ESO 56-SC77, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1861, NGC 1862, NGC 1864, NGC 1865

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.