eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1865

NGC 1865
Objekt NGC 1865 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1865 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.80'
magnitud: V=12.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h12m25.1s; Dec= -68°46'16"
Övriga namn på objektet NGC 1865 : ESO 56-SC78, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1863, NGC 1864, NGC 1866, NGC 1867

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.