eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1867

NGC 1867
Objekt NGC 1867 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1867 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.30'
magnitud: V=13.4m; B=13.8m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h13m42.5s; Dec= -66°17'39"
Övriga namn på objektet NGC 1867 : ESO 85-SC53, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1865, NGC 1866, NGC 1868, NGC 1869

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.