eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1869

NGC 1869
Objekt NGC 1869 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1869 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL+EN -
Vinkeldimensionerna: 14.00'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h13m52s; Dec= -67°22'40"
Övriga namn på objektet NGC 1869 : ESO 85-SC55

Närliggande objekt: NGC 1867, NGC 1868, NGC 1870, NGC 1871

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.