eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1869

NGC 1869
Obiekt NGC 1869 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1869 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL+EN -
Wymiary kątowe: 14.00'
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h13m52s; Dec= -67°22'40"
Inne nazwy obiektów NGC 1869 : ESO 85-SC55

Sąsiadujące obiekty: NGC 1867, NGC 1868, NGC 1870, NGC 1871

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.