eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1869

NGC 1869
Voorwerp NGC 1869 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1869 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL+EN -
De hoekige afmetingen: 14.00'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h13m52s; Dec= -67°22'40"
Andere namen van het object NGC 1869 : ESO 85-SC55

Objecten in de buurt: NGC 1867, NGC 1868, NGC 1870, NGC 1871

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.