eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1867

NGC 1867
Voorwerp NGC 1867 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1867 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.30'
omvang: V=13.4m; B=13.8m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h13m42.5s; Dec= -66°17'39"
Andere namen van het object NGC 1867 : ESO 85-SC53, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1865, NGC 1866, NGC 1868, NGC 1869

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.