eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1866

NGC 1866
Voorwerp NGC 1866 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1866 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 4.50'
omvang: V=9.7m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h13m39.1s; Dec= -65°27'56"
Andere namen van het object NGC 1866 : ESO 85-SC52, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1864, NGC 1865, NGC 1867, NGC 1868

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.