eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1866

NGC 1866
Obiekt NGC 1866 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1866 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 4.50'
Wielkość gwiazd: V=9.7m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h13m39.1s; Dec= -65°27'56"
Inne nazwy obiektów NGC 1866 : ESO 85-SC52, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1864, NGC 1865, NGC 1867, NGC 1868

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.