eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1864

NGC 1864
Obiekt NGC 1864 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1864 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.90'
Wielkość gwiazd: V=12.9m; B=13.1m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h12m40.7s; Dec= -67°37'17"
Inne nazwy obiektów NGC 1864 : ESO 56-SC79, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1862, NGC 1863, NGC 1865, NGC 1866

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.