eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1866

NGC 1866
Objekt NGC 1866 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1866 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 4.50'
velikosti: V=9.7m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h13m39.1s; Dec= -65°27'56"
Jiné názvy objektu NGC 1866 : ESO 85-SC52, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1864, NGC 1865, NGC 1867, NGC 1868

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.