eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1867

NGC 1867
Objekt NGC 1867 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1867 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.30'
velikosti: V=13.4m; B=13.8m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h13m42.5s; Dec= -66°17'39"
Jiné názvy objektu NGC 1867 : ESO 85-SC53, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1865, NGC 1866, NGC 1868, NGC 1869

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.