eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1867

NGC 1867
objekt NGC 1867 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1867 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.4m; B=13.8m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t13m42.5s; Dec= -66°17'39"
Andre objektnavn NGC 1867 : ESO 85-SC53, in LMC

Naboobjekter: NGC 1865, NGC 1866, NGC 1868, NGC 1869

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.