eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1868

NGC 1868
objekt NGC 1868 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1868 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 3.90'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.6m; B=12.0m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t14m36.5s; Dec= -63°57'18"
Andre objektnavn NGC 1868 : ESO 85-SC56, in LMC

Naboobjekter: NGC 1866, NGC 1867, NGC 1869, NGC 1870

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.