eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1868

NGC 1868
Objekt NGC 1868 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1868 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 3.90'
magnitud: V=11.6m; B=12.0m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h14m36.5s; Dec= -63°57'18"
Övriga namn på objektet NGC 1868 : ESO 85-SC56, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1866, NGC 1867, NGC 1869, NGC 1870

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.