eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1871

NGC 1871
Objekt NGC 1871 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1871 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL+EN -
Vinkeldimensionerna: 2.00'
magnitud: V=10.1m; B=10.2m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h13m51.8s; Dec= -67°27'10"
Övriga namn på objektet NGC 1871 : ESO 56-SC85, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1869, NGC 1870, NGC 1872, NGC 1873

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.