eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1871

NGC 1871
Objekt NGC 1871 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1871 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL+EN -
Úhlové rozměry: 2.00'
velikosti: V=10.1m; B=10.2m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h13m51.8s; Dec= -67°27'10"
Jiné názvy objektu NGC 1871 : ESO 56-SC85, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1869, NGC 1870, NGC 1872, NGC 1873

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.