eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1870

NGC 1870
Objekt NGC 1870 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1870 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.50'
velikosti: V=11.3m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h13m10s; Dec= -69°7'1"
Jiné názvy objektu NGC 1870 : ESO 56-SC81, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1868, NGC 1869, NGC 1871, NGC 1872

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.