eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1881

NGC 1881
Voorwerp NGC 1881 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1881 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h13m36s; Dec= -69°17'54"
Andere namen van het object NGC 1881 : ESO 56-SC86, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1879, NGC 1880, NGC 1882, NGC 1883

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.