eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1880

NGC 1880
Voorwerp NGC 1880 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1880 - nevelvlek in het sterrenbeeld Doradus
Type: EN -
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h13m39.2s; Dec= -69°22'52"
Andere namen van het object NGC 1880 : ESO 56-EN82, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1878, NGC 1879, NGC 1881, NGC 1882

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.